kalendarz historyczny
◄ poprzedni miesiąc ◄ dzień poprzedni ► dzisiaj! ◄ dzień następny ► następny miesiąc ►   100 lat temu...   kontakt kalendarz ◄
powrót do dnia zgonu > 1 czerwca, główna nawigacja (powyżej) względem daty zgonu (1 VI)
 

Biogram z kalendarza historycznego: Władysław II Jagiełło

Władysław II Jagiełło
Władysław II Jagiełło
1351 - 1434
Public domain

Władysław II Jagiełło ( 1351 - 1 VI 1434)

, ang.: Wladislaus II. Wielki książę litewski, król Polski ☆. Władysław II Jagiełło urodził się 1351, 673 lata temu. Władysław II Jagiełło zmarł 1 czerwca 1434, 590 lat temu. Władysław II Jagiełło zmarł w wieku 83 lat. Okres: XIV - XV wiek, zakres terytorialny: Polska, ziemie polskie, z Polską związane. Porównaj w źródłach drukowanych i internetowych - Poczet królów i książąt polskich. Redakcja Andrzej Garlicki. Warszawa 1993. s.275-286.; Historia w datach. 1997. Porównaj na innych stronach w Internecie - poczet władców Polski. Niektóre zdarzenia powiązane z tą osobą w porządku chronologicznym: 15 lipca 1410 - . Biogram wybrano z bazy liczącej 138 179 pozycji. Dane o osobie pochodzą z bazy w wersji z dnia 2 stycznia 2022 roku (dzień tygodnia: niedziela, godzina 17:32). Kod identyfikacyjny biogramu wlja14340601z0.


GENEALOGIA - GRUPA RODZINNA DLA POSTACI: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO (WYBRANE OSOBY I ZWIĄZKI)

        dziadkowie:
1. → Giedymin (1275-1341)
        rodzice:
1. → Olgierd Giedyminowic (1296-1377)
2. → Julianna Aleksandrowna Twerska (1325-1399)
        rodzeństwo, także przybrane:
1. → Aleksandra Olgierdówna (1368-1434)
        bratankowie, siostrzeńcy:
1. → Siemowit V Mazowiecki (1389-1442)
2. → Cymbarka Mazowiecka (1393-1492)
3. → Eufemia Mazowiecka (1395-1447)
4. → Władysław I Płocki (1398-1455)
5. → Maria Mazowiecka (1408-1454)
Władysław II Jagiełło (1351-1434)         małżonkowie, partnerzy:
1. → Jadwiga Andegaweńska (1374-1399)
2. → Anna Cylejska (1380-1416)
3. → Elżbieta Granowska (1372-1420)
4. → Zofia (Sonka) Holszańska (1405-1461)
        teściowie:
1. → Ludwik I Wielki (1326-1382)
2. → Elżbieta Bośniaczka (1340-1387)
3. → Wilhelm Cylejski (1361-1392)
4. → Anna Kazimierzówna (1366-1425)
        dzieci:
1. → Elżbieta Bonifacja Jagiellonka (1399-1399)
2. → Jadwiga Jagiellonka (1408-1431)
3. → Władysław III Warneńczyk (1424-1444)
4. → Kazimierz Jagiellończyk (1426-1427)
5. → Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)

        wnuki:
1. → Władysław II Jagiellończyk (1456-1516)
2. → Jadwiga Jagiellonka (1457-1502)
3. → Kazimierz Jagiellończyk (1458-1484)
4. → Jan I Olbracht (1459-1501)
5. → Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)
6. → Zofia Jagiellonka (1464-1512)
7. → Elżbieta Jagiellonka (1465-1466)
8. → Zygmunt I Stary (1467-1548)
9. → Fryderyk Jagiellończyk (1468-1503)
10. → Elżbieta Jagiellonka (1472-1481)
11. → Anna Jagiellonka (1476-1503)
12. → Barbara Jagiellonka (1478-1534)
13. → Elżbieta Jagiellonka (1482-1517)

        prawnuki:
1. → Anna Hohenzollern (1487-1539)
2. → Albrecht Hohenzollern (1490-1568)
3. → Jan z Książąt Litewskich (1499-1538)
4. → Regina Szafraniec (1501-1526)
5. → Anna Jagiellonka (1503-1547)
6. → Katarzya Montfort (1503-1548)
7. → Ludwik II Jagiellończyk (1506-1526)
8. → Magdalena Wettyn (1507-1534)
9. → Jadwiga Jagiellonka (1513-1573)
10. → Anna Jagiellonka (1515-1520)
11. → Izabela Jagiellonka (1519-1559)
12. → Zygmunt II August (1520-1572)
13. → Zofia Jagiellonka (1522-1575)
14. → Anna Jagiellonka (1523-1596)
15. → Katarzyna Jagiellonka (1526-1583)
16. → Olbracht Jagiellończyk (1527-1527)

 

Galeria osób spokrewnionych lub związanych z postacią, Władysław II Jagiełło

Jadwiga Andegaweńska
Jadwiga Andegaweńska
1374 - 1399
Public domain
Matejko, Jan
Anna Cylejska
Anna Cylejska
1380 - 1416
Władysław III Warneńczyk
Władysław III Warneńczyk
1424 - 1444
Public domain
Matejko, Jan
Kazimierz IV Jagiellończyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
1427 - 1492
Public domain
Matejko, Jan
Aleksandra Olgierdówna
Aleksandra Olgierdówna
1368 - 1434
Giedymin
Giedymin
1275 - 1341

 

Wydarzenia związane z postacia, Władysław II Jagiełło

1385-08-14(639) Krewo: Umowa polsko-litewska (tzw. unia krewska).
1386-01-11(638) Wołkowysk: Poselstwo polskiej szlachty zawarło na zamku w Wołkowysku umowę z Jagiełłą.
1386-02-02(638) Lublin: Podczas zjazdu walnego szlachty w Lublinie wybrano jednogłośnie księcia litewskiego Jagiełłę na króla Polski.
1386-02-15(638) Władysław II Jagiełło przyjął chrzest.
1386-02-18(638) Śluby: Ślub Jadwigi z Władysławem II Jagiełłą.
1386-03-04(638) Koronacje monarchów: Koronacja królewska Władysława Jagiełły.
1392-01-14(632) Chełm: Chełm otrzymał prawa miejskie.
1392-08-04(632) Ostrów: Król Władysław II Jagiełło i jego brat stryjeczny Witold Kiejstutowicz zawarli ugodę w Ostrowie.
1400-07-26(624) Kraków: Król Władysław II Jagiełło zainaugurował działalność odnowionej Akademii Krakowskiej.
1401-01-18(623) Zawarta została unia wileńsko-radomska, która oddawała dożywotnie rządy na Litwie wielkiemu księciu Witoldowi z zachowaniem władzy zwierzchniej Władysława II Jagiełły.
1401-04-23(623) Papież Bonifacy IX udzielił dyspensy od przeszkody małżeńskiej dla zawarcia związku małżeńskiego między królem Polski Władysławem II Jagiełłą a Anną Cylejską.
1402-01-29(622) Ślub: Władysław II Jagiełło i Anna Cylejska.
1403-02-25(621) Koronacje monarchów: Koronacja królewska drugiej żony Władysława Jagiełły, Anny Cylejskiej.
1409-08-06(615) Malbork: Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen wysłał z Malborka posłów z formalnym wypowiedzeniem wojny Polsce.
1409-08-14(615) Nowy Korczyn: Królowi Władysławowi II Jagielle przebywającemu w Korczynie doręczono dokument z formalnym wypowiedzeniem wojny przez Krzyżaków.
1409-09-09(615) Wolbórz: Król Władysław II Jagiełło wydał w Wolborzu odezwę skierowaną do duchowieństwa, panów świeckich i książąt chrześcijańskich.
1409-10-06(615) Wojna polsko-krzyżacka (Bydgoszcz): Wojska króla Władysława II Jagiełły odbiły Bydgoszcz.
1410-07-15(614) Wielka wojna z zakonem krzyżackim (Grunwald): Bitwa pod Grunwaldem.
1410-07-25(614) Wojna polsko-krzyżacka 1409-1411 (Malbork): Wojska Władysława Jagiełły rozpoczęły oblężenie Malborka.
1410-09-19(614) Wojna polsko-krzyżacka 1409-1411 (Malbork): Wojska Władysława Jagiełły zakończyły nieudane oblężenie Malborka.
1410-10-10(614) Wielka wojna z zakonem krzyżackim 1409-1411 (Koronowo): Bitwa pod Koronowem.
1412-03-15(612) Pokój zawarty między Władysławem Jagiełłą i Zygmuntem Luksemburskim.
1412-11-08(612) Zagrzeb: Został zawarty tzw. zastaw spiski.
1422-02-07(602) Odbył się ślub Władysława II Jagiełły z Zofią Holszańską.
1422-07-23(602) Czerwińsk nad Wisłą: Władysław II Jagiełło na sejmie w Czerwińsku, w obliczu wojny z Krzyżakami, wydaje tzw. przywilej czerwiński.
1423-03-30(601) Kieżmark: Zjazd Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim.
1423-07-29(601) Przedbórz: W Przedborzu nad Pilicą król Władysław II Jagiełło nadał prawa miejskie Łodzi, w tym prawo odbywania targów w środy i dwóch jarmarków rocznie.
1423-10-28(601) Warta: Sejm w Warcie wydaje statut (tzw. przywilej warcki) zatwierdzony później przez Władysława Jagiełłę.
1424-04-09(600) Wieluń: Władysław Jagiełło wydaleje edykt przeciw heretykom, zwłaszcza husytom.
1425-04-25(599) Brześć Kujawski: W Brześciu Kujawskim król Władysław II Jagiełło wydał dla szlachty generalny przywilej (nie wszedł w życie).
1428-02-25(596) Pińczów: Pińczów otrzymał prawa miejskie.
1430-03-04(594) Jedlnia: Wobec cofnięcia zgody szlachty na sukcesję syna Władysława, Władysław Jagiełło wydał w Jedlni przywilej dla szlachty (tzw. przywilej jedlneński).
1433-01-09(591) Drugi przywilej krakowski Władysława Jagiełły dla szlachty.

razem wydarzeń w kalendarzu: 33

 

Galeria wydarzeń związanych z postacią, Władysław II Jagiełło

Bitwa pod Grunwaldem.
15.7.1410 / Grunwald, warmińsko-mazurskie: Bitwa pod Grunwaldem.
Ilustracja: Bitwa pod Grunwaldem. Public domain Matejko, Jan.

 

Tekst związany z postacia, Władysław II Jagiełło
◄ poprzedni miesiąc ◄ dzień poprzedni ► dzisiaj! ◄ dzień następny ► następny miesiąc ►   100 lat temu...   kontakt kalendarz ◄
  © 1998-2024, Jerzy

  źródła  
  oferta  
Strona może używać informacji przechowywanych w pikach cookies w celach identyfikacji sesji użytkownika, analizy statystycznej oraz przechowywania informacji o logowaniu i korzystaniu z zastrzeżonych zasobów. Pliki cookies mogą stosować zewnętrzne systemy rekamowe zamieszczone na stronie. Rodzaj informacji przechowywanych w tych plikach możliwy jest do analizy przez ich podgląd w przeglądarce internetowej. Jeżeli zasady funkcjonowania pików tego typu może narazić Twoją prywatność możesz wyłączyć zapisywanie tych plików na dysku w ustawieniach przeglądarki, użyć dodatkowych programów i skryptów blokujących te pliki lub zrezygnować z korzystania z tego serwisu. Sposób podglądu, edycji i usuwania cookies zależny jest od rodzaju przeglądarki - zapoznaj się z funkcjonowaniem tych opcji lub poproś o pomoc twórcę programu.