kalendarz historyczny
◄ poprzedni miesiąc ◄ dzień poprzedni ► dzisiaj! ◄ dzień następny ► następny miesiąc ►   100 lat temu...   kontakt kalendarz ◄
powrót do dnia urodzin > 5 grudnia lub do dnia zgonu > 12 maja, główna nawigacja (powyżej) względem daty urodzin (5 XII)
 

Biogram z kalendarza historycznego: Józef Piłsudski

Piłsudski
J. Piłsudski
1867 - 1935

Józef Piłsudski (5 XII 1867 - 12 V 1935)

, Józef Klemens Piłsudski. Polityk, marszałek Polski. Współtwórca i przywódca ruchu strzeleckiego, komendant I Brygady Legionów. Naczelnik państwa 1919-1922. Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867, miejsce urodzenia Zułowo, okręg wileński, Litwa, 152 lata temu. Znak zodiaku Strzelec ♐ (Sagittarius). Piłsudski zmarł 12 maja 1935, w niedzielę, miejsce zgonu Warszawa, 84 lata temu. Józef Piłsudski zmarł w wieku 68 lat - przeżył dokładnie 67 lat, 5 miesięcy i 7 dni - razem przeżył 24 629 dni. Okres: XIX - XX wiek, zakres terytorialny: Polska, ziemie polskie, z Polską związane. Porównaj w źródłach drukowanych i internetowych - Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej. Redakcja Jacek M. Majchrowski. Tom I. Warszawa 1994. s.16. Niektóre zdarzenia powiązane z tą osobą w porządku chronologicznym: 14 grudnia 1922 - . Biogram wybrano z bazy liczącej 137 147 pozycji. Dane o osobie pochodzą z bazy w wersji z dnia 5 maja 2019 roku (dzień tygodnia: niedziela, godzina 14:11). Kod identyfikacyjny biogramu piljoz18671935.


GENEALOGIA - GRUPA RODZINNA DLA POSTACI: JÓZEF PIŁSUDSKI (WYBRANE OSOBY I ZWIĄZKI)

        rodzice:
1. → Józef Wincenty Piłsudski (1833-1902)
2. → Maria Piłsudska (1842-1884)
        rodzeństwo, także przybrane:
1. → Helena Piłsudska (1864-1917)
2. → Zofia Piłsudska (1865-1935)
3. → Bronisław Piłsudski (1866-1918)
4. → Adam Piłsudski (1869-1935)
5. → Kazimierz Piłsudski (1871-1941)
6. → Maria Piłsudska (1873-1921)
7. → Jan Piłsudski (1876-1950)
8. → Kacper Piłsudski (1881-1915)
9. → Teodora Piłsudska (1882-1884)
10. → Piotr Piłsudski (1882-1884)

Józef Piłsudski (1867-1935)         małżonkowie, partnerzy:
1. → Maria Piłsudska (1865-1921)
2. → Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

        dzieci:
1. → Wanda Piłsudska (1918-2001)
2. → Jadwiga Piłsudska (1920-2014) 

Galeria osób spokrewnionych lub związanych z postacią, Józef Piłsudski

Piłsudski
Piłsudski J.
1833 - 1902
Piłsudska
Piłsudska M.
1842 - 1884
Piłsudska
Piłsudska M.
1865 - 1921
Public domain
Wikipedia
Piłsudska
Piłsudska A.
1882 - 1963
Piłsudska
Piłsudska J.
1920 - 2014
Piłsudski
Piłsudski B.
1866 - 1918

 

Wydarzenia związane z postacia, Józef Piłsudski

rocznica(co rok) Złocieniec: Święto 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
1900-02-22(119) Łódź: Aresztowanie Józefa Piłsudskiego i likwidacja drukarni ”Robotnika” w konspiracyjnym lokalu w Łodzi.
1908-09-26(111) Bezdany: Pod Bezdanami na Wileńszczyźnie Józef Piłsudski z grupą bojowców z Polskiej Partii Socjalistycznej dokonał napadu na rosyjski pociąg pocztowy.
1912-08-25(107) Zakopane: Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w Zakopanem została powołana organizacja niepodległościowa Polski Skarb Wojskowy.
1914-08-06(105) Kraków: Pierwsza kompania kadrowa Józefa Piłsudskiego wyrusza z krakowskich Oleandrów do Królestwa celem wywołania tam powstania.
1914-08-12(105) Józef Piłsudski wydał Odezwę na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa Kongresowego.
1914-09-05(105) Kielce: Józef Piłsudski utworzył w Kielcach Polską Organizację Narodową.
1914-10-22(105) Józef Piłsudski wystąpił z inicjatywą powołania w Królestwie Polskim konspiracyjnej organizacji niepodległościowej: Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).
1915-05-16(104) I wojna światowa 1914-1918 (Konary): Bitwa pod Konarami.
1915-05-17(104) I wojna światowa 1914-1918 (Konary): Bitwa pod Konarami.
1915-05-18(104) I wojna światowa 1914-1918 (Konary): Bitwa pod Konarami.
1915-05-19(104) I wojna światowa 1914-1918 (Konary): Bitwa pod Konarami.
1915-05-20(104) I wojna światowa 1914-1918 (Konary): Bitwa pod Konarami.
1915-05-21(104) I wojna światowa 1914-1918 (Konary): Bitwa pod Konarami.
1915-05-22(104) I wojna światowa 1914-1918 (Konary): Bitwa pod Konarami.
1915-05-23(104) I wojna światowa 1914-1918 (Konary): Bitwa pod Konarami.
1915-07-28(104) Sformowano 6. Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego.
1917-07-02(102) W związku z kryzysem przysięgowym Józef Piłsudski wystąpił z Tymczasowej Rady Stanu.
1917-07-09(102) Józef Piłsudski nakazał polskim legionistom odmówić złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier.
1917-07-22(102) Magdeburg: Po tzw. kryzysie przysięgowym zostali aresztowani przez Niemców i osadzeni w więzieniu w Magdeburgu Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski.
1917-08-22(102) Niemcy aresztowali J. Piłsudskiego i K. Sosnkowskiego.
1918-11-08(101) Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali zwolnieni z twierdzy w Magdeburgu.
1918-11-10(101) Warszawa: Do Warszawy przybył Józef Piłsudski, zwolniony przez niemiecki rząd z twierdzy magdeburskiej.
1918-11-11(101) Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem.
1918-11-14(101) Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu władzę cywilną.
1918-11-18(101) Józef Piłsudski powołał centralny rząd niepodległej Polski z Jędrzejem Moraczewskim jako premierem.
1918-11-22(101) Dekretu proklamujący Polskę republiką i powierzający najwyższą władzę Piłsudskiemu - do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.
1918-11-28(101) Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
1918-11-28(101) Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Marynarki Wojennej RP.
1918-11-29(101) Józef Piłsudski objął urząd głowy państwa jako Tymczasowy Naczelnik Państwa.
1918-12-16(101) Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret, na mocy którego cały majątek Kościoła prawosławnego został oddany pod zarząd państwowy.
1919-01-11(100) Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby.
1919-01-16(100) Paryż: Rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, podczas którego uznano Józefa Piłsudskiego, jako naczelnika państwa.
1919-01-21(100) Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego.
1919-02-08(100) Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego została utworzona Pocztowa Kasa Oszczędności (obecnie PKO BP SA).
1919-02-20(100) Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił tzw. Małą Konstytucję i powierzył urząd Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu.
1919-03-30(100) Wojna polsko-ukraińska: Wódz Naczelny Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Frontu Wołyńskiego.
1919-04-22(100) Józef Piłsudski skierował odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1919-10-20(100) Kraków: Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie (obecnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica).
1920-01-22(99) Pierwsze po wojnie przyznanie orderu Virtuti Militari.
1920-03-19(99) Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.
1920-11-11(99) Lwów: Józef Piłsudski odznaczył miasto Lwów krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari.
1921-02-06(98) Verdun: Józef Piłsudski przybył do francuskiego Verdun i udekorował miasto Krzyżem Virtuti Militari.
1921-04-10(98) Płock: Marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę podczas wojny polsko-bolszewickiej.
1921-04-29(98) Kraków: Przyznanie dyplomu doktora honoris causa J. Piłsudskiemu przez Uniwersytet Jagielloński.
1921-09-25(98) Lwów: Nieudany zamach na życie marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie.
1922-12-14(97) Warszawa: Akt przekazania władzy przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego - Prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi.
1923-05-03(96) Warszawa: Odsłonięcie pomnika księcia Józefa Poniatowskiego na Placu Saskim.
1926-05-12(93) Warszawa: Przewrót majowy.
1926-05-31(93) Zgromadzenie Narodowe wybrało marszałka Józefa Piłsudskiego na urząd prezydenta RP, który odmówił jego przyjęcia.
1926-06-12(93) Bełchatów: Marszałek Józef Piłsudski otrzymał honorowe obywatelstwo Bełchatowa.
1926-07-20(93) Marszałek Józef Piłsudski utworzył kompanię zamkową, pierwszy etatowy pododdział reprezentacyjny Wojska Polskiego.
1926-10-02(93) Utworzenie rządu Józefa Piłsudskiego.
1927-06-14(92) Paryż: Na paryskim Cmentarzu Montmartre ekshumowano szczątki Juliusza Słowackiego, które następnie, na polecenie Józefa Piłsudskiego zostały przewiezione do Polski.
1927-11-23(92) Padła Kasztanka.
1929-10-31(90) Marszałek Ignacy Daszyński odmówił rozpoczęcia posiedzenia sesji budżetowej Sejmu z powodu obecności w gmachu parlamentu około 100-osobowej grupy uzbrojonych oficerów towarzyszących ówczesnemu ministrowi spraw wojskowych Józefowi Piłsudskiemu. Posiedzenie zostało odroczone do 5 grudnia.
1930-08-25(89) Utworzenie drugiego rządu Józefa Piłsudskiego.
1930-12-04(89) Upadł drugi rząd Józefa Piłsudskiego - nowym premierem został mianowany Walery Sławek.
1933-01-19(86) Mosty (Kraków): Otwarto Most Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
1933-11-11(86) Poznań: Nadanie Józefowi Piłsudskiemu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Poznański.
1935-03-18(84) Premiera filmu dokumentalnego ”Sztandar wolności” (Józef Piłsudski).
1935-05-12(84) Po śmierci Józefa Piłsudskiego wprowadzono żałobę narodową.
1935-05-20(84) Warszawa: Uniwersytet Warszawski przyjął imię Józefa Piłsudskiego.
1938-04-07(81) Sejm przyjął Ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego.
1938-04-08(81) Wprowadzenie przez polski sejm ustawy o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego.
1943-07-04(76) Nowy Jork: W Nowym Jorku założono Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
1989-06-28(30) Zarejestrowano Związek Piłsudczyków.
1995-08-14(24) Warszawa: Odsłonięto Pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie (pl. Piłsudskiego).
1996-07-27(23) Nadanie sztandaru 2. Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2000-11-10(19) Sulejówek: Miasto Sulejówek przekazało dworek ”Milusin” Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego.
2008-11-10(11) Pomniki (Kraków): W Krakowie odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego.

razem wydarzeń w kalendarzu: 71

 

Galeria wydarzeń związanych z postacią, Józef Piłsudski

Flaga Polski.
14.12.1922 / Warszawa: Akt przekazania władzy przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego - Prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi.
Ilustracja: Flaga Polski. Creative Commons (by-sa) flagi państwowe.

 

Związane w kalendarzu z datą urodzenia - 5 grudnia 1867


 

Kalendarz urodzin - urodzeni 5 grudnia 1867, rówieśnicy postaci: Józef Piłsudski

1867 (152) Antti Aarne → , folklorysta fiński. Zmarł 1925, w wieku 58 lat.

razem postaci w kalendarzu: 1

 

Związane w kalendarzu z datą zgonu - 12 maja 1935


 

Urodzeni 12 maja 1935, w dniu zgonu postaci: Józef Piłsudski

1935 (84) Felipe Alou, dominikański sportowiec, baseball.
1935 (84) Johnny Bucyk, kanadyjski sportowiec, hokej na lodzie.
1935 (84) Przemysław Wojciechowski, działacz turystyczny, pracownik ruchu turystyczno-krajoznawczego w Łodzi. Zmarł 1994, w wieku 59 lat.

razem postaci w kalendarzu: 3

 

Wydarzenia z 12 maja 1935, w dniu zgonu postaci: Józef Piłsudski

1935-05-12(84) Po śmierci Józefa Piłsudskiego wprowadzono żałobę narodową.

razem wydarzeń w kalendarzu: 1

 

Atlas historyczny

Zułowo, okręg wileński, Litwa Warszawa
Legenda mapy:
Zułowo, okręg wileński, Litwa (miejsce urodzenia) - pozycja GPS (współrzędne geograficzne): N54.972222, E025.975000
Zułowo - Litwa, okręg wileński, rejon święciański. Wieś.
Warszawa (miejsce zgonu) - pozycja GPS (współrzędne geograficzne): N52.229795, E021.011713
Warszawa - Polska. Miasto stołeczne Warszawa. Stolica Polski i województwa mazowieckiego. Angielskie: Warsaw, niemieckie: Warschau.

Odległośc w linii prostej między miejscem urodzin (Zułowo) i miejscem zgonu (Warszawa) wynosi 447.29 km.

 

Dodatkowe zestawienia statystyczne


 

Kalendarz - wszystkie osoby noszące nazwisko: Piłsudski, maksymalnie 100 pierwszych alfabetycznie wyników

1869 (150) Adam Piłsudski → , polityk. Urodzony Zułowo. Zmarł 1935, w wieku 66 lat.
1866 (153) Bronisław Piłsudski → , etnograf, socjolog, podróżnik. Urodzony Zułowo. Zmarł 1918, w wieku 52 lat.
1876 (143) Jan Piłsudski → , prawnik, polityk. Urodzony Wilno. Zmarł 1950, w wieku 74 lat.
1867 (152) Józef Piłsudski → , polityk, marszałek Polski. Urodzony Zułowo. Zmarł 1935, w wieku 68 lat.
1833 (186) Józef Wincenty Piłsudski → , ojciec marszałka Józefa Piłsudskiego. Urodzony Rapszany. Zmarł 1902, w wieku 69 lat.
1881 (138) Kacper Piłsudski → , syn Józefa Wincentego i Marii z Billewiczów. Zmarł 1915, w wieku 34 lat.
1871 (148) Kazimierz Piłsudski → , pracowink bankowy, urzędnik Najwyższej Izbie Kontroli (NIK) w Warszawie. Urodzony Zułowo. Zmarł 1941, w wieku 70 lat.
1882 (137) Piotr Piłsudski → , syn Józefa Wincentego i Marii z Billewiczów. Zmarł 1884, w wieku 2 lat.

razem postaci w kalendarzu: 8

 

Kalendarz - osoby, które urodziły sie w tym samym miejscu: Zułowo, okręg wileński, Litwa, maksymalnie 100 pierwszych chronologicznie wyników

1866 (153) Bronisław Piłsudski → , etnograf, socjolog, podróżnik. Urodzony Zułowo. Zmarł 1918, w wieku 52 lat.
1867 (152) Józef Piłsudski → , polityk, marszałek Polski. Urodzony Zułowo. Zmarł 1935, w wieku 68 lat.
1869 (150) Adam Piłsudski → , polityk. Urodzony Zułowo. Zmarł 1935, w wieku 66 lat.
1871 (148) Kazimierz Piłsudski → , pracowink bankowy, urzędnik Najwyższej Izbie Kontroli (NIK) w Warszawie. Urodzony Zułowo. Zmarł 1941, w wieku 70 lat.

razem postaci w kalendarzu: 4

 

Kalendarz - osoby, które zmarły w tym samym miejscu: Warszawa, maksymalnie 100 pierwszych chronologicznie wyników

1262 (757) Siemowit I Mazowiecki → , książę czerski 1247, książę mazowiecki 1248. Urodzony 1215. Zmarł Warszawa, w wieku 47 lat.
1596 (423) Anna Jagiellonka → , królowa Polski, wielka księżna Litwy, księżna Siedmiogrodu. Urodzona 1523. Zmarła Warszawa, w wieku 73 lat.
1598 (421) Anna Habsburg → , arcyksiężniczka austriacka, królowa polska. Urodzona 1573. Zmarła Warszawa, w wieku 25 lat.
1616 (403) Andrzej Bobola → , podkomorzy wielki koronny, dworzanin. Urodzony 1540. Zmarł Warszawa, w wieku 76 lat.
1620 (399) Michał Piekarski → , szlachcic. Zmarł Warszawa.
1623 (396) Asprilio Pacelli → , kompozytor włoski. Urodzony 1570. Zmarł Warszawa, w wieku 53 lat.
1631 (388) Konstancja Habsburg → , arcyksiężniczka austriacka, królowa polska i szwedzka 1605-1631. Urodzona 1588. Zmarła Warszawa, w wieku 43 lat.
1632 (387) Zygmunt III Waza → , król Polski 1587-1632, król Szwecji 1592-1599. Urodzony 1566. Zmarł Warszawa, w wieku 66 lat.
1640 (379) Maciej Kazimierz Sarbiewski → , poeta neołaciński, teoretyk literatury. Urodzony 1595. Zmarł Warszawa, w wieku 45 lat.
1642 (377) Maria Anna Izabela Wazówna → , królewna polska. Urodzona 1642. Zmarła Warszawa, w wieku 0 lat.
1650 (369) Jerzy Ossoliński → , polityk, dyplomata. Urodzony 1595. Zmarł Warszawa, w wieku 55 lat.
1651 (368) Maria Anna Teresa Wazówna → , królewna polska. Urodzona 1650. Zmarła Warszawa, w wieku 1 lat.
1651 (368) Marcin Mielczewski → , kompozytor. Zmarł Warszawa.
1652 (367) Jan Zygmunt Waza → , królewicz polski. Urodzony 1652. Zmarł Warszawa, w wieku 0 lat.
1665 (354) Stefan Niewiarowski → , żołnierz. Zmarł Warszawa.
1667 (352) Ludwika Maria Gonzaga → , królowa polska 1646-. Urodzona 1611. Zmarła Warszawa, w wieku 56 lat.
1673 (346) Mikołaj Jan Prażmowski → , kanclerz wielki koronny 1658-, arcybiskup gnieźnieński i prymas 1666-. Urodzony 1617. Zmarł Warszawa, w wieku 56 lat.
1674 (345) Kazimierz Florian Czartoryski → , arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Urodzony 1620. Zmarł Warszawa, w wieku 54 lat.
1684 (335) Krzysztof Zygmunt Pac → , kanclerz wielki litewski 1658-. Urodzony 1621. Zmarł Warszawa, w wieku 63 lat.
1694 (325) Katarzyna Sobieska → , żona Władysława Dominika. Urodzona 1634. Zmarła Warszawa, w wieku 60 lat.
1696 (323) Jan III Sobieski → , król Polski 1674-. Urodzony 1629. Zmarł Warszawa, w wieku 67 lat.
1697 (322) Dominik Mikołaj Radziwiłł → , książę, podskarbi nadworny litewski 1676-, podkanclerzy litewski 1681-, kanclerz wielki litewski 1690-. Urodzony 1643. Zmarł Warszawa, w wieku 54 lat.
1713 (306) Kazimierz Ludwik Bieliński → , marszałek wielki koronny. Zmarł Warszawa.
1733 (286) August II Mocny → , elektor saski 1694-, król Polski 1697-1706. Urodzony 1670. Zmarł Warszawa, w wieku 63 lat.
1735 (284) Jerzy Aleksander Lubomirski → , wojewoda sandomierski 1729-1735, oboźny koronny (dworski) 1703-1729, starosta sądecki. Urodzony 1666. Zmarł Warszawa, w wieku 69 lat.
1741 (278) Kazimierz Czartoryski → , podkanclerzy litewski. Urodzony 1674. Zmarł Warszawa, w wieku 67 lat.
1745 (274) Teodor Józef Lubomirski → , książę, wojewoda krakowski. Urodzony 1683. Zmarł Warszawa, w wieku 62 lat.
1746 (273) Antonina Czartoryska → , księżna. Urodzona 1728. Zmarła Warszawa, w wieku 18 lat.
1749 (270) Konstancja Czartoryska → , arystokratka. Urodzona 1729. Zmarła Warszawa, w wieku 20 lat.
1758 (261) Izabela Elżbieta Morsztyn → , arystokratka. Urodzona 1671. Zmarła Warszawa, w wieku 87 lat.
1760 (259) Maciej Dogiel → , duchowny katolicki, pijar, historyk prawa, wydawca źródeł historycznych. Urodzony 1715. Zmarł Warszawa, w wieku 45 lat.
1766 (253) Franciszek Bieliński → , podskarbi ziem pruskich 1714-, wojewoda chełmiński 1725-, marszałek nadworny koronny 1732-, marszałek wielki koronny 1742-. Urodzony 1683. Zmarł Warszawa, w wieku 83 lat.
1767 (252) Władysław Aleksander Łubieński → , duchowny katolicki, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski. Urodzony 1703. Zmarł Warszawa, w wieku 64 lat.
1770 (249) Lorenzo Bellotto → , malarz włoski. Urodzony 1744. Zmarł Warszawa, w wieku 26 lat.
1771 (248) Jerzy Detloff Flemming → , podskarbi wielki litewski 1746-1764, wojewoda pomorski 1766-. Urodzony 1699. Zmarł Warszawa, w wieku 72 lat.
1773 (246) Stanisław Konarski → , pedagog, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, poeta i dramaturg, pijar. Urodzony 1700. Zmarł Warszawa, w wieku 73 lat.
1774 (245) Jan Jerzy Plersch → , rzeźbiarz. Urodzony 1704. Zmarł Warszawa, w wieku 70 lat.
1774 (245) Józef Andrzej Załuski → , biskup kijowski, mecenas nauki i literatury, wydawca, historyk, bibliograf. Urodzony 1702. Zmarł Warszawa, w wieku 72 lat.
1775 (244) Szymon Czechowicz → , malarz. Urodzony 1689. Zmarł Warszawa, w wieku 86 lat.
1775 (244) Michał Fryderyk Czartoryski → , kanclerz wielki litewski 1752-, kasztelan wileński. Urodzony 1696. Zmarł Warszawa, w wieku 79 lat.
1780 (239) Józef Baka → , duchowny katolicki, jezuita, poeta, pisarz religijny. Urodzony 1707. Zmarł Warszawa, w wieku 73 lat.
1780 (239) Bernardo Bellotto → , włoski malarz, akwaforcista. Urodzony 1721. Zmarł Warszawa, w wieku 59 lat.
1782 (237) August Aleksander Czartoryski → , wojewoda ruski, kawaler maltański. Urodzony 1697. Zmarł Warszawa, w wieku 85 lat.
1784 (235) Franciszek Bohomolec → , pisarz, publicysta, wydawca, jezuita. Urodzony 1720. Zmarł Warszawa, w wieku 64 lat.
1784 (235) Andrzej Mokronowski → , wojewoda mazowiecki 1781. Urodzony 1713. Zmarł Warszawa, w wieku 71 lat.
1785 (234) Antoni Tyzenhauz → , podskarbi nadworny litewski, starosta grodzieński. Urodzony 1733. Zmarł Warszawa, w wieku 52 lat.
1786 (233) Jan Daniel Janocki → , bibliograf, bibliotekarz, pochodzenia niemieckiego. Urodzony 1720. Zmarł Warszawa, w wieku 66 lat.
1786 (233) Antoni Kossakowski → , poeta, tłumacz. Urodzony 1718. Zmarł Warszawa, w wieku 68 lat.
1790 (229) Władysław Roch Gurowski → , marszałek nadworny litewski 1768-, marszałek wielki litewski 1781-. Urodzony 1715. Zmarł Warszawa, w wieku 75 lat.
1790 (229) Jan Dekert → , polityk, prezydent Warszawy. Urodzony 1738. Zmarł Warszawa, w wieku 52 lat.
1791 (228) Konstancja Kolumba Denhoff → , marszałkowa nadworna litewska. Urodzona 1716. Zmarła Warszawa, w wieku 75 lat.
1791 (228) Bartłomiej Skrzetuski → , historyk, publicysta, tłumacz, pijar. Urodzony 1745. Zmarł Warszawa, w wieku 46 lat.
1793 (226) Aleksander Michał Sapieha → , kanclerz wielki litewski 1775-. Urodzony 1730. Zmarł Warszawa, w wieku 63 lat.
1793 (226) Stanisław Lubomirski → , wojewoda bracławski, kijowski. Urodzony 1704. Zmarł Warszawa, w wieku 89 lat.
1793 (226) Piotr Świtkowski → , wydawca, redaktor, publicysta, ksiądz. Urodzony 1744. Zmarł Warszawa, w wieku 49 lat.
1794 (225) Józef Ankwicz → , kasztelan, uczestnik konfederacji targowickiej. Urodzony 1750. Zmarł Warszawa, w wieku 44 lat.
1794 (225) Józef Kazimierz Kossakowski → , duchowny katolicki, biskup, pisarz, publicysta. Urodzony 1738. Zmarł Warszawa, w wieku 56 lat.
1794 (225) Piotr Ożarowski → , hetman wielki koronny 1793. Urodzony 1730. Zmarł Warszawa, w wieku 64 lat.
1794 (225) Józef Zabiełło → , hetman polny litewski, łowczy litewski. Zmarł Warszawa.
1794 (225) Karol Boscamp-Lasopolski → , dyplomata, awanturnik, Holender. Zmarł Warszawa.
1794 (225) Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk → , kasztelan przemyski. Urodzony 1748. Zmarł Warszawa, w wieku 46 lat.
1794 (225) Ignacy Jakub Massalski → , duchowny katolicki, biskup wileński. Urodzony 1726. Zmarł Warszawa, w wieku 68 lat.
1794 (225) Michał Jerzy Poniatowski → , duchowny katolicki, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski. Urodzony 1736. Zmarł Warszawa, w wieku 58 lat.
1794 (225) Jan Bakałowicz → , inżynier wojskowy. Urodzony 1740. Zmarł Warszawa, w wieku 54 lat.
1794 (225) Paweł Jan Grabowski → , generał. Urodzony 1759. Zmarł Warszawa, w wieku 35 lat.
1794 (225) Jakub Jasiński → , generał, polityk, poeta. Urodzony 1761. Zmarł Warszawa, w wieku 33 lat.
1794 (225) Samuel Korsak → , polityk, poseł na sejm. Urodzony 1745. Zmarł Warszawa, w wieku 49 lat.
1795 (224) Jan August Cichocki → , artylerzysta, generał 1792-. Urodzony 1750. Zmarł Warszawa, w wieku 45 lat.
1797 (222) Dominik Merlini → , architekt. Urodzony 1730. Zmarł Warszawa, w wieku 67 lat.
1800 (219) Kazimierz Poniatowski → , książę 1764-, podkomorzy koronny 1744-1773. Urodzony 1721. Zmarł Warszawa, w wieku 79 lat.
1800 (219) Michał Kazimierz Ogiński → , hetman wielki litewski 1768-, pisarz, kompozytor. Urodzony 1728. Zmarł Warszawa, w wieku 72 lat.
1801 (218) Józef Szymanowski → , poeta, przedstawiciel i teoretyk polskiego rokoka. Urodzony 1748. Zmarł Warszawa, w wieku 53 lat.
1804 (215) Celestyn Czaplic → , polityk, poeta. Urodzony 1723. Zmarł Warszawa, w wieku 81 lat.
1804 (215) Jan Ścisło → , malarz. Urodzony 1792. Zmarł Warszawa, w wieku 12 lat.
1807 (212) Szymon Bogumił Zug → , architekt, projektant ogrodów. Urodzony 1733. Zmarł Warszawa, w wieku 74 lat.
1808 (211) Jan Chrzciciel Albertrandy → , duchowny katolicki, sufragan warszawski, historyk, numizmatyk, redaktor, tłumacz. Urodzony 1731. Zmarł Warszawa, w wieku 77 lat.
1809 (210) Tadeusz Dembowki → , działacz polityczny. Urodzony 1738. Zmarł Warszawa, w wieku 71 lat.
1809 (210) Stanisław Małachowski → , polityk, marszałek Sejmu Czteroletniego. Urodzony 1736. Zmarł Warszawa, w wieku 73 lat.
1810 (209) Józef Klemens Czartoryski → , arystokrata, polityk, dyplomata, stolnik litewski 1764. Urodzona 1740. Zmarła Warszawa, w wieku 70 lat.
1810 (209) Elżbieta Grabowska → , metresa Stanisława Augusta Poniatowskiego. Urodzona 1749. Zmarła Warszawa, w wieku 61 lat.
1810 (209) Jan Drozdowski → , komediopisarz, poeta. Urodzony 1759. Zmarł Warszawa, w wieku 51 lat.
1811 (208) Ludwik Szymon Gutakowski → , działacz polityczny. Urodzony 1738. Zmarł Warszawa, w wieku 73 lat.
1812 (207) Hugo Kołłątaj → , działacz i pisarz polityczny, organizator i teoretyk nauki i oświaty, ksiądz. Urodzony 1750. Zmarł Warszawa, w wieku 62 lat.
1812 (207) Gioacchino Albertini → , włoski kompozytor, dyrygent. Urodzony 1748. Zmarł Warszawa, w wieku 64 lat.
1812 (207) Michał Płoński → , rysownik, grafik, malarz. Urodzony 1778. Zmarł Warszawa, w wieku 34 lat.
1812 (207) Jakub Adamczewski → , dramatopisarz, tłumacz. Urodzony 1763. Zmarł Warszawa, w wieku 49 lat.
1815 (204) Jan Konopka → , generał. Urodzony 1777. Zmarł Warszawa, w wieku 38 lat.
1816 (203) Kazimierz Chromiński → , historyk literatury, publicysta. Urodzony 1759. Zmarł Warszawa, w wieku 57 lat.
1816 (203) Michał Sokolnicki → , generał wojsk polskich i francuskich. Urodzony 1760. Zmarł Warszawa, w wieku 56 lat.
1817 (202) Tomasz Adam Ostrowski → , marszałek sejmu 1809, prezes senatu 1811, 1817. Urodzony 1735. Zmarł Warszawa, w wieku 82 lat.
1817 (202) Onufry Kopczyński → , duchowny katolicki, ksiądz, pedagog. Urodzony 1735. Zmarł Warszawa, w wieku 82 lat.
1818 (201) Marcello Bacciarelli → , włoski malarz, portrecista. Urodzony 1731. Zmarł Warszawa, w wieku 87 lat.
1819 (200) Jan Kiliński → , szewc, pułkownik. Urodzony 1760. Zmarł Warszawa, w wieku 59 lat.
1819 (200) Jakub Ferdynand Bogusławski → , pułkownik, oficer armii francuskiej. Urodzony 1759. Zmarł Warszawa, w wieku 60 lat.
1820 (199) Ernst Jan Sartorius de Schwanenfelder → , komisarz generalny poczt koronnej i litewskiej 1776-1794, dyrektor poczty w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1813-1820. Urodzony 1741. Zmarł Warszawa, w wieku 79 lat.
1821 (198) Maciej Kamieński → , kompozytor. Urodzony 1734. Zmarł Warszawa, w wieku 87 lat.
1821 (198) Jan Leon Hipolit Kozietulski → , oficer wojsk polskich, pułkownik. Urodzony 1781. Zmarł Warszawa, w wieku 40 lat.
1821 (198) Wojciech Jaszczołd → , architekt, malarz, dekorator. Urodzony 1763. Zmarł Warszawa, w wieku 58 lat.
1821 (198) Hipolit Falkowski → , generał. Urodzony 1779. Zmarł Warszawa, w wieku 42 lat.
1821 (198) Stanisław Kostka Potocki → , polityk, pisarz, publicysta, kolekcjoner i mecenas sztuki. Urodzony 1755. Zmarł Warszawa, w wieku 66 lat.

razem postaci w kalendarzu: 100

◄ poprzedni miesiąc ◄ dzień poprzedni ► dzisiaj! ◄ dzień następny ► następny miesiąc ►   100 lat temu...   kontakt kalendarz ◄
  © 1998-2019, Jurek

  źródła  
  oferta  
Strona może używać informacji przechowywanych w pikach cookies w celach identyfikacji sesji użytkownika, analizy statystycznej oraz przechowywania informacji o logowaniu i korzystaniu z zastrzeżonych zasobów. Pliki cookies mogą stosować zewnętrzne systemy rekamowe zamieszczone na stronie. Rodzaj informacji przechowywanych w tych plikach możliwy jest do analizy przez ich podgląd w przeglądarce internetowej. Jeżeli zasady funkcjonowania pików tego typu może narazić Twoją prywatność możesz wyłączyć zapisywanie tych plików na dysku w ustawieniach przeglądarki, użyć dodatkowych programów i skryptów blokujących te pliki lub zrezygnować z korzystania z tego serwisu. Sposób podglądu, edycji i usuwania cookies zależny jest od rodzaju przeglądarki - zapoznaj się z funkcjonowaniem tych opcji lub poproś o pomoc twórcę programu.